STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

18.01.2019 09.30

18.01.2019 12.00

Bremanger

Deler av trafo Smørhamn nord

Deler av trafo Smørhamn nord vil grunna feilretting vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

18.01.2019 07.59

18.01.2019 10.00

18.01.2019 13.00

Vågsøy

Langenes-Vedvik-Refvik

Langenes-Vedvik-Refvik vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

16.01.2019 07.47

18.01.2019 12.18

Bremanger

Vik-Sigdestad

Vik-Sigdestad er no utan straum grunna høgspentfeil.

18.01.2019 12.27

20.01.2019 12.00

20.01.2019 13.00

Flora

Trafo Brandsøy skule

Trafo Brandsøy skule vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

18.01.2019 08.21

21.01.2019 10.00

21.01.2019 12.00

Selje

Skorge-Gorgenes

Skorge-Gorgenes vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

17.01.2019 08.18

21.01.2019 10.00

21.01.2019 13.00

Vågsøy

Almenningsfjellet-Fanavik

Almenningsfjellet-Fanavik vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

17.01.2019 08.22

21.01.2019 10.00

21.01.2019 13.00

Gloppen

Trafo Kleppe i Breim

Delar av Trafo Kleppe i Breim vil grunna Arbeid i nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

18.01.2019 10.39

22.01.2019 09.00

22.01.2019 15.00

Flora

Deler av trafokrets Fanøy midtre

Deler av trafokrets Fanøy midtre vil grunna arbeid på lavspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

18.01.2019 10.20

22.01.2019 10.00

22.01.2019 14.00

Eid

Bruland - Åsebø

Bruland - Åsebø vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

18.01.2019 11.34

Bremanger

Utkopling

18.01.2019 09.30

Innkopling

18.01.2019 12.00


Deler av trafo Smørhamn nord
Deler av trafo Smørhamn nord vil grunna feilretting vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 18.01.2019 07.59

Vågsøy

Utkopling

18.01.2019 10.00

Innkopling

18.01.2019 13.00


Langenes-Vedvik-Refvik
Langenes-Vedvik-Refvik vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 16.01.2019 07.47

Bremanger

Utkopling

18.01.2019 12.18

Innkopling


Vik-Sigdestad
Vik-Sigdestad er no utan straum grunna høgspentfeil.
Oppdatert: 18.01.2019 12.27

Flora

Utkopling

20.01.2019 12.00

Innkopling

20.01.2019 13.00


Trafo Brandsøy skule
Trafo Brandsøy skule vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 18.01.2019 08.21

Selje

Utkopling

21.01.2019 10.00

Innkopling

21.01.2019 12.00


Skorge-Gorgenes
Skorge-Gorgenes vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 17.01.2019 08.18

Vågsøy

Utkopling

21.01.2019 10.00

Innkopling

21.01.2019 13.00


Almenningsfjellet-Fanavik
Almenningsfjellet-Fanavik vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 17.01.2019 08.22

Gloppen

Utkopling

21.01.2019 10.00

Innkopling

21.01.2019 13.00


Trafo Kleppe i Breim
Delar av Trafo Kleppe i Breim vil grunna Arbeid i nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 18.01.2019 10.39

Flora

Utkopling

22.01.2019 09.00

Innkopling

22.01.2019 15.00


Deler av trafokrets Fanøy midtre
Deler av trafokrets Fanøy midtre vil grunna arbeid på lavspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 18.01.2019 10.20

Eid

Utkopling

22.01.2019 10.00

Innkopling

22.01.2019 14.00


Bruland - Åsebø
Bruland - Åsebø vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 18.01.2019 11.34