STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Det er for tida ingen kjende straumbrot i SFE sitt nettområde. 

Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til informasjon om straumbrotet dukkar opp her. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før informasjon blir lagt ut.