SFE NETT

Straumbrot og utkoplingar

P = Planlagt utkopling
U = Uventa straumbrot

NB: Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Type Utkopling Innkopling Kommune Hending Oppdatert
P 21.08.17 09:00 21.08.17 09:30 Gloppen

Breimslia vil grunna arbeid i nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

17.08.17 09:43
P 21.08.17 10:00 21.08.17 17:00 Vågsøy

Gangsøy til Husevåg vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom.

17.08.17 12:59
P 22.08.17 10:00 22.08.17 17:00 Vågsøy

Gangsøy til Husevåg vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom.

17.08.17 13:04
NB: Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkopling - Gloppen

Utkopling 21.08.17 09:00
Innkopling 21.08.17 09:30
Meir info

Breimslia vil grunna arbeid i nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

Oppdatert: 17.08.17 09:43

Planlagt utkopling - Vågsøy

Utkopling 21.08.17 10:00
Innkopling 21.08.17 17:00
Meir info

Gangsøy til Husevåg vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom.

Oppdatert: 17.08.17 12:59

Planlagt utkopling - Vågsøy

Utkopling 22.08.17 10:00
Innkopling 22.08.17 17:00
Meir info

Gangsøy til Husevåg vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom.

Oppdatert: 17.08.17 13:04

 

 

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Bukta, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Bukta, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø