SFE NETT

Ny straummålar i 2018

Alle SFE Nett sine kundar skal byte straummålar, også du som har automatisk straummålar frå før. Det er hovudsakelig selskapet Eltel som skal installere dei fleste målarane hos kundane våre.

Kva skjer?
Du vil få eit informasjonsbrev i posten om lag tre-fire veker før vi skal byte målaren din. Et par veker i førekant vil du få eit nytt brev med forslag til tidspunkt for målarbyte, og her skal du bekrefte tilbake ved hjelp av sms eller telefon, om tidspunktet passar. Om sikringsskapet ditt er inne i bustaden din, er det viktig at det er nokon heime i tidsrommet montøren kjem. Sjølve målarbytet tek om lag 35 minutt og straumen vil då vere vekke.

Når skal det skje?
Vi startar med ein liten del i Florø sentrum februar 2018. Vidare har vi følgjande tidsplan i 2018:
Hyen, Eikefjord, Askvoll: April-juni
Florø: Juni-august
Bremanger, Svelgen: Juli - september
Selje, Måløy: September-november
Nordfjordeid, Sandane Byrkjelo: November-desember

NB! Det kan verte små forskyvingar i tidspunkt.


Lær meir om dei nye målarane her.

Har du spørsmål om dei nye automatiske målarane, ta kontakt med kundesenteret vårt på 57 88 48 50.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Bukta, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Bukta, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø