SFE NETT

Nettleige

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere
straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs
Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte områda av landet.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegner av staten (utgjer om lag 40%). 

Prisar nettleige 2017, bustadar og fritidsbustadar: 
Energiledd (øre/kWh): 60,56
Fastbeløp: 2850 kr

Byggestraum:
Leige av skap: 370 kr/måned
Energiledd (øre/kWh): 60,56
Oppmontering av byggeskap: 1 800 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 800 kr

Tillegg for montering på kabelende: 1 800 kr

Alle beløpene er inkl mva.

 

Tidsdifferensiering

Ein sesongregulert justering av pris kan ein få på førespurnad.

  • Vinter + 1,25 øre
  • Sommer - 1,875 øre

Kontakt Oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 00 (sentralbord)
  • 57 88 48 50 (kundesenter)
  • 57 88 48 00 (feilmelding)

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Bukta, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Bukta, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø